Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Національна гаряча лінія Приєднуйся до нас! Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області Рік Японії в Україні data.gov.uaі Харківський Міжнародний марафон Департамент науки і освіти. м. Харків Класна Оцінка.Руководство пользователя
Графік ЗНО - 2019.
Основна сесія
------ математика
------ Українська мова і література
------ іспанська мова
------ німецька мова
------ Французька мова
------ англійська мова
------ біологія
------ історія України
------ географія
------ фізика
------ хімія

Додаткова сесія
. . . . . . . . . . . . . . .


Документи про освіту

 

Для отримання дубліката документа про освіту.

1. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа,  його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним. Зразок оголошення.

2. Написати заяву на ім'я керівника навчального закладу, в якій зазначити причину, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа,  який втрачено, назва навчального закладу та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката. Зразок заяви.

3. Разом із заявою необхідно надати:

  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);

"Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту для середніх загальноосвітніх навчальних закладів"

"Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей" наказ МОНУ від 08.08.2014 №917

 

 

Керівнику навчального хакладу

 Перелік документів, необхідних для замовлення дубліката документа про освіту, які надаються до управління освіти

 1. Підтвердження замовлення навчального закладу на  виготовлення   дубліката за встановленими формами(3 екз.).

2. Ксерокопію документа про освіту або сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).

3. Архівна довідка навчального закладу на момент вручення оригіналу документа про освіту (3 екз.).

4.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.

5.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).

 

 Перелік документів, необхідних для замовлення передруку документа про освіту, які надаються  до управління  освіти

1.  Підтвердження замовлення навчального закладу на  виготовлення   передруку за встановленими формами(3 екз.).

2.  Ксерокопію документа про освіту або сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).

3.  Архівна довідка навчального закладу на момент вручення оригіналу документа про освіту (для документів про освіту, виданих до 2005 року) (3 екз.).

4.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.

5.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).

6.  Акт знищення документа про освіту. (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).

 

 

Форми (зразки) документів, які необхідні для виготовлення дубліката документа про освіту або його передрук

Заява

Оголошення

Наказ дублікат

Наказ передрук

Акт про знищення документа про освіту

Архівна довідка про історичні назви

Анкета випускника

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ для оплати документів станом на 01.09.2017 року.

ТОВ"РЦ"Студсервіс", 61050, м.Харків, Харківська набережна 6

р\р 26006446863600, № св 100157987

Вартість:

дубліката атт.+додаток =  грн.;

передрука атт.+додаток =  грн.;

дубліката св-ва + додаток = грн.;

передрука св-ва + додаток =  грн.;

додаток = 3.60грн.