Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Національна гаряча лінія Приєднуйся до нас! Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області Рік Японії в Україні data.gov.uaі Харківський Міжнародний марафон Департамент науки і освіти. м. Харків Класна Оцінка.Руководство пользователя
Графік ЗНО - 2018.
Основна сесія
22.05.2018 математика
24.05.2018 Українська мова і література
29.05.2018 іспанська мова
29.05.2018 німецька мова
29.05.2018 Французька мова
01.06.2018 англійська мова
04.06.2018 біологія
06.06.2018 історія України
08.06.2018 географія
11.06.2018 фізика
13.06.2018 хімія

Додаткова сесія
. . . . . . . . . . . . . . .Ефективний педагогічний досвід

 

Вчителі


 

 

Бережна Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів ІЗОШ І-ІІІст. №4, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти» .

Тема досвіду: «Розвиток інтелектуальних компетентісних та особистісних якостей учнів через використання інфомаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)».

Анотація:застосування ІКТ у навчальний процес  озволяє організувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності на уроках, зробити активною і цілеспрямованою самостійну роботу учнів, забеспечити максимальну самостійність навчально виховного процесу в початковій школі .

 

 

Вєтрова Наталія Миколаївна,  директор, вчитель української мови і літератури ІЗОШІ-ІІІст.№4, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти».

Тема досвіду: «Проблемне навчання як один із засобів формування творчої особистості учня ".

Анотація: Розкрита система роботи вчителя з формування особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

   
 

Чернятіна Тамара Григорівна, вчитель хімії ІЗОШІ-ІІІст.№12, «Вчитель-методист».

Тема: «Розрахункові задачі як чинник формування інтелекту учнів».

Анотація: Дана системна робота у розв’язанні задач сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності учнів, практичному використанню теоретичних знань.

 
 

Шевченко Ігор Казимирович, вчитель трудового навчання ІЗОШ І-ІІІст.№6, «Вчитель-методист».

Тема досвіду: «Активізація розвитку пізнавального інтересу учнів у проектно-технологічній діяльності».

Анотація: Дослідження пізнавального інтересу учнів, прояв його у практичній проектній діяльності, активізація інтересу шляхом виконання творчих проектів.    

 
 

Переверзєва Наталія Данилівна, вчитель біології Ізюмської вечірньої (змінної) школи №1, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти».

Тема досвіду: «Цілісний підхід у викладанні біології з екологічною спрямованістю».

Анотація: авторка розкриває цілісність, структурність, внутрішньо еволюційну єдність усіх курсів біології, створення цілісного уявлення у учнів про природничі дисципліни.

 

 

Симонік Наталія Онуфріївна, вчитель географії Ізюмської гімназії №1,  «Вчитель-методист».

Тема досвіду: «Розвиток критичного мислення учнів на уроках географії».

Анотація: технологія розвитку критичного мислення спрямована на вміння встановлювати логічні зв'язки між предметами і явищами, формувати власну думку, самостійно працювати над вивчення нового матеріалу, висувати нові ідеї, робити висновки. Авторка надає перевагу активним та інтерактивним методам: взаємодія і співпрація з учнями, дискусії, рольовій грі тощо.

 

Вихователі

 

 

Коник Валентина Вікторівна, вихователь ІДНЗ №2, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Загадковий світ природи Космосу та експериментально-пошукова діяльність дітей дошкільного віку».

Анотація: Авторка розкриває організацію розумово-пізнавальної діяльності дитини, формування елементарних уявлень про Космос, як основи цілісного сприйняття світу.

 

 

Шидловська Ганна Серафимівна, вихователь ІДНЗ №4, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Знай, люби, бережи рідну природу».

Анотація: Дана робота містить практичний матеріал: конспекти занять, дидактичні ігри, планування пошуково-дослідницької роботи з дітьми молодшого дошкільного віку, перспективне планування роботи з екологічного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку, цикл спостережень за птахами взимку; прикмети, приказки, прислів’я, загадки.

 

 

Пилипчук Надія Миколаївна, вихователь ІДНЗ №17, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Про себе треба знати – про себе треба дбати».

Анотація: Педагог показує формування системи знань дітей дошкільного віку про сутність здоров’я та валеологічного світогляду.

 

 

Ткаченко Світлана Анатоліївна, вихователь ІДНЗ №12, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Перші кроки в економіку».

Анотація: Авторка розкриває систему роботи з розвитку у дітей економічного мислення.

   
 

Шабленко Галина Іванівна, вихователь ІДНЗ №13, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Ми про себе знаємо – ми про себе дбаємо». 

Анотація: Даний досвід – це система роботи з валеологічної освіти дошкільників, з формування здоров’язберігаючої  компетентності дітей як невід’ємної складової діяльності сучасного дошкільного навчального закладу.     

 
 

Овчарова Світлана Петрівна, вихователь ІДНЗ №17, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Гуманізація освітнього процесу на засадах педагогічної спадщини Софії Русової».

Анотація: Педагог збагачує знання дітей про краєзнавство як батьківську скриньку, в якій зібрано все найкраще: про рідний край, його історію і сучасність, природні та екологічні особливості; розкриває систему роботи з виховання любові до рідної мови, землі, до Батьківщини, усвідомлення себе як частини народу.

   
 

Шевченко Тамара Іванівна, вихователь ІДНЗ №17, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Глибока мудрість і величезна виховна сила природи».

Анотація: Педагог розкриває систему подання дітям дошкільного віку природничих знань, екологічно-доцільну поведінку у довкіллі відповідно вимог Базового компонента освіи в Україні, пропагуючи екологічне виховання серед дітей та дорослих.

 

 

Старостіна Галина Олексіївна, вихователь ІДНЗ №13,«Вихователь-методист». 

Тема досвіду:« Розвиток мовленнєвої компетентності дитини засобами фольклору».

Анотація: Ознайомлення з народними творами збагачує почуття і мови дитини, формує соціально-моральні якості. Український фольклор - джерело пізнавального розвитку дітей, пізнання навколичшнього світи і свого "Я", емоційного прояву активного спілкування.

 

 

 

 

Верещака Олена Іванівна, вихователь ІДНЗ №2,«Вихователь». 

Тема досвіду:« Впровадження інноваційних технологій в процесі подолання мовленнєвих вад та розвитку креативних здібностей у дітей дошкілного віку».

Анотація: Розвивати творций потенціал кожної особистості шляхом використання не традиційних технік зображення. Надання своєчасної корекційної допомоги дітям з вадами мовленняв процесі їх соціалізції в суспільстві.

 

Павленко Олена Сергіївна, вихователь ІДНЗ №14, педагогічне звання «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Духовно-моральне виховання дітей старшого дошкільного віку».

Анотація: зміст досвіду розкриває введення дитини до культури стосунків між людьми, взаємодії з навколишнім світом, що є початковим етапом не тільки морально-духовного виховання, а й формування духовної культури особистості в подальшому житті.