Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Управління освіти Ізюмської міської ради
Відкрита група · 291 учасники
Приєднатися до групи
Освіта - наше майбутнє!
 
Департамент науки і освіти. м. Харків ХАНО Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Національна гаряча лінія
Класна Оцінка.Руководство пользователя

Ефективний педагогічний досвід

Технологізація ефективного педагогічного досвіду (КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти")ВчителіБережна Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів ІЗОШ І-ІІІст. №4, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти» .

Тема досвіду: «Розвиток інтелектуальних компетентісних та особистісних якостей учнів через використання інфомаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)».

Анотація: застосування ІКТ у навчальний процес озволяє організувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності на уроках, зробити активною і цілеспрямованою самостійну роботу учнів, забеспечити максимальну самостійність навчально виховного процесу в початковій школі .Вєтрова Наталія Миколаївна, директор, вчитель української мови і літератури ІЗОШІ-ІІІст.№4, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти».

Тема досвіду: «Проблемне навчання як один із засобів формування творчої особистості учня ".

Анотація: Розкрита система роботи вчителя з формування особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.Чернятіна Тамара Григорівна, вчитель хімії ІЗОШІ-ІІІст.№12, «Вчитель-методист».

Тема: «Розрахункові задачі як чинник формування інтелекту учнів».

Анотація: Дана системна робота у розв’язанні задач сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності учнів, практичному використанню теоретичних знань.Шевченко Ігор Казимирович, вчитель трудового навчання ІЗОШ І-ІІІст.№6, «Вчитель-методист».

Тема досвіду: «Активізація розвитку пізнавального інтересу учнів у проектно-технологічній діяльності».

Анотація: Дослідження пізнавального інтересу учнів, прояв його у практичній проектній діяльності, активізація інтересу шляхом виконання творчих проектів.Переверзєва Наталія Данилівна, вчитель біології Ізюмської вечірньої (змінної) школи №1, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти».

Тема досвіду: «Цілісний підхід у викладанні біології з екологічною спрямованістю».

Анотація: авторка розкриває цілісність, структурність, внутрішньо еволюційну єдність усіх курсів біології, створення цілісного уявлення у учнів про природничі дисципліни.Симонік Наталія Онуфріївна, вчитель географії Ізюмської гімназії №1, «Вчитель-методист».

Тема досвіду: «Розвиток критичного мислення учнів на уроках географії».

Анотація: технологія розвитку критичного мислення спрямована на вміння встановлювати логічні зв'язки між предметами і явищами, формувати власну думку, самостійно працювати над вивчення нового матеріалу, висувати нові ідеї, робити висновки. Авторка надає перевагу активним та інтерактивним методам: взаємодія і співпрація з учнями, дискусії, рольовій грі тощо.Бережний Анатолій Іванович, вчител предмета «Захист Вітчизни» Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області.

Тема досвіду: «Формування в учнівської молоді життєвонеобхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання»

Анотація: автор розкриває використання нових інформаційних технологій у навчанні учнів предмету "Захист Вітчизни" що дозволяє розглядати школяра як ценральну фігуру освітнього процесу й веде до зміни стилю взаємостосунків між його суб'єктами, сворює сприятливі умови для формування особистості учнів і відповідає запитам сучасного суспільства. Використання комп'ютерних технологій відкриває для вчителя нові можливості у викладанні.ВИХОВАТЕЛІКоник Валентина Вікторівна, вихователь ІДНЗ №2, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Загадковий світ природи Космосу та експериментально-пошукова діяльність дітей дошкільного віку».

Анотація: Авторка розкриває організацію розумово-пізнавальної діяльності дитини, формування елементарних уявлень про Космос, як основи цілісного сприйняття світу.Шидловська Ганна Серафимівна, вихователь ІДНЗ №4, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Знай, люби, бережи рідну природу».

Анотація: Дана робота містить практичний матеріал: конспекти занять, дидактичні ігри, планування пошуково-дослідницької роботи з дітьми молодшого дошкільного віку, перспективне планування роботи з екологічного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку, цикл спостережень за птахами взимку; прикмети, приказки, прислів’я, загадки.Пилипчук Надія Миколаївна, вихователь ІДНЗ №17, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Про себе треба знати – про себе треба дбати».

Анотація: Педагог показує формування системи знань дітей дошкільного віку про сутність здоров’я та валеологічного світогляду.Ткаченко Світлана Анатоліївна, вихователь ІДНЗ №12, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Перші кроки в економіку».

Анотація: Авторка розкриває систему роботи з розвитку у дітей економічного мислення.Шабленко Галина Іванівна, вихователь ІДНЗ №13, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Ми про себе знаємо – ми про себе дбаємо».

Анотація: Даний досвід – це система роботи з валеологічної освіти дошкільників, з формування здоров’язберігаючої компетентності дітей як невід’ємної складової діяльності сучасного дошкільного навчального закладу.Овчарова Світлана Петрівна, вихователь ІДНЗ №17, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Гуманізація освітнього процесу на засадах педагогічної спадщини Софії Русової».

Анотація: Педагог збагачує знання дітей про краєзнавство як батьківську скриньку, в якій зібрано все найкраще: про рідний край, його історію і сучасність, природні та екологічні особливості; розкриває систему роботи з виховання любові до рідної мови, землі, до Батьківщини, усвідомлення себе як частини народу.Старостіна Галина Олексіївна, вихователь ІДНЗ №13,«Вихователь-методист».

Тема досвіду: « Розвиток мовленнєвої компетентності дитини засобами фольклору».

Анотація: Ознайомлення з народними творами збагачує почуття і мови дитини, формує соціально-моральні якості. Український фольклор - джерело пізнавального розвитку дітей, пізнання навколичшнього світи і свого "Я", емоційного прояву активного спілкування.Верещака Олена Іванівна, вихователь ІДНЗ №2,«Вихователь».

Тема досвіду: « Впровадження інноваційних технологій в процесі подолання мовленнєвих вад та розвитку креативних здібностей у дітей дошкілного віку».

Анотація: Розвивати творций потенціал кожної особистості шляхом використання не традиційних технік зображення. Надання своєчасної корекційної допомоги дітям з вадами мовленняв процесі їх соціалізції в суспільстві.Павленко Олена Сергіївна, вихователь ІДНЗ №14, педагогічне звання «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Духовно-моральне виховання дітей старшого дошкільного віку».

Анотація: зміст досвіду розкриває введення дитини до культури стосунків між людьми, взаємодії з навколишнім світом, що є початковим етапом не тільки морально-духовного виховання, а й формування духовної культури особистості в подальшому житті.