Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Управління освіти Ізюмської міської ради
Відкрита група
Приєднатися до групи
facebook
Освіта - наше майбутнє!
 
Державна
		служба якості освіти України Департамент науки і освіти. м. Харків ХАНО Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Національна дитяча гаряча лінія

Класна Оцінка.Руководство пользователя

Ефективний педагогічний досвід

Технологізація ефективного педагогічного досвіду (КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти")

 ВчителіБережна Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів ІЗОШ І-ІІІст. №4, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти» .

Тема досвіду: «Розвиток інтелектуальних компетентісних та особистісних якостей учнів через використання інфомаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)».

Анотація: застосування ІКТ у навчальний процес озволяє організувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності на уроках, зробити активною і цілеспрямованою самостійну роботу учнів, забеспечити максимальну самостійність навчально виховного процесу в початковій школі .Вєтрова Наталія Миколаївна, директор, вчитель української мови і літератури ІЗОШІ-ІІІст.№4, «Вчитель-методист», «Відмінник освіти».

Тема досвіду: «Проблемне навчання як один із засобів формування творчої особистості учня ".

Анотація: Розкрита система роботи вчителя з формування особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.Шевченко Ігор Казимирович, вчитель трудового навчання ІЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, педагогічне звання «Вчитель-методист», Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України».

Тема досвіду: «Активізація пізнавального інтересу учнів у модульно – розвивальному навчанні при виконанні творчих проєктів».

Анотація: автор визначив шляхи збудження пізнавального інтересу при виконанні творчих проєктів учнями, розробив критерії рівнів розвитку пізнавального інтересу на кожному з етапів розробки учнівських проєктів, на основі зазначеного створив технологію реалізації ідеї, визначив форми, методи та прийоми підвищення ефективності навчання, зокрема, засобами алгоритмізації активізації розвитку пізнавального інтересу учнів у проєктно – технологічній діяльності.

Матеріали досвіду варті поширення серед учителів трудового навчання та технологій, керівників методичних об’єднань закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназій.

Переверзєва Наталія Данилівна, вчитель хімії ІЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, педагогічне звання «Вчитель-методист», Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України».

Тема досвіду: «Інтегрований підхід у викладанні хімії з природничими науками та екологічною спрямованістю».

Анотація: автор надає педагогічну ідею, яка полягає у створенні об’єднуючого пазлу екологічних знань за допомогою інтерактивних методів інтеграційного підходу з природничими науками при викладанні хімії.

Даний досвід роботи може бути використаний у педагогічній діяльності вчителями природничих дисциплін закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназійСимонік Наталія Онуфріївна, вчитель географії Ізюмської гімназії №1, «Вчитель-методист».

Тема досвіду: «Розвиток критичного мислення учнів на уроках географії».

Анотація: технологія розвитку критичного мислення спрямована на вміння встановлювати логічні зв'язки між предметами і явищами, формувати власну думку, самостійно працювати над вивчення нового матеріалу, висувати нові ідеї, робити висновки. Авторка надає перевагу активним та інтерактивним методам: взаємодія і співпрація з учнями, дискусії, рольовій грі тощо.Бережний Анатолій Іванович, вчител предмета «Захист Вітчизни» Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області.

Тема досвіду: «Формування в учнівської молоді життєвонеобхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання»

Анотація: автор розкриває використання нових інформаційних технологій у навчанні учнів предмету "Захист Вітчизни" що дозволяє розглядати школяра як ценральну фігуру освітнього процесу й веде до зміни стилю взаємостосунків між його суб'єктами, сворює сприятливі умови для формування особистості учнів і відповідає запитам сучасного суспільства. Використання комп'ютерних технологій відкриває для вчителя нові можливості у викладанні.ВИХОВАТЕЛІКоник Валентина Вікторівна, вихователь ІДНЗ №2, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Загадковий світ природи Космосу та експериментально-пошукова діяльність дітей дошкільного віку».

Анотація: Авторка розкриває організацію розумово-пізнавальної діяльності дитини, формування елементарних уявлень про Космос, як основи цілісного сприйняття світу.Шидловська Ганна Серафимівна, вихователь ІДНЗ №4, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Знай, люби, бережи рідну природу».

Анотація: Дана робота містить практичний матеріал: конспекти занять, дидактичні ігри, планування пошуково-дослідницької роботи з дітьми молодшого дошкільного віку, перспективне планування роботи з екологічного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку, цикл спостережень за птахами взимку; прикмети, приказки, прислів’я, загадки.Ткаченко Світлана Анатоліївна, вихователь ІДНЗ №12, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Перші кроки в економіку».

Анотація: Авторка розкриває систему роботи з розвитку у дітей економічного мислення.Шабленко Галина Іванівна, вихователь ІДНЗ №13, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Ми про себе знаємо – ми про себе дбаємо».

Анотація: Даний досвід – це система роботи з валеологічної освіти дошкільників, з формування здоров’язберігаючої компетентності дітей як невід’ємної складової діяльності сучасного дошкільного навчального закладу.Овчарова Світлана Петрівна, вихователь ІДНЗ №17, «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Гуманізація освітнього процесу на засадах педагогічної спадщини Софії Русової».

Анотація: Педагог збагачує знання дітей про краєзнавство як батьківську скриньку, в якій зібрано все найкраще: про рідний край, його історію і сучасність, природні та екологічні особливості; розкриває систему роботи з виховання любові до рідної мови, землі, до Батьківщини, усвідомлення себе як частини народу.Старостіна Галина Олексіївна, вихователь ІДНЗ №13,«Вихователь-методист».

Тема досвіду: « Розвиток мовленнєвої компетентності дитини засобами фольклору».

Анотація: Ознайомлення з народними творами збагачує почуття і мови дитини, формує соціально-моральні якості. Український фольклор - джерело пізнавального розвитку дітей, пізнання навколичшнього світи і свого "Я", емоційного прояву активного спілкування.Верещака Олена Іванівна, вихователь ІДНЗ №2,«Вихователь».

Тема досвіду: « Впровадження інноваційних технологій в процесі подолання мовленнєвих вад та розвитку креативних здібностей у дітей дошкілного віку».

Анотація: Розвивати творций потенціал кожної особистості шляхом використання не традиційних технік зображення. Надання своєчасної корекційної допомоги дітям з вадами мовленняв процесі їх соціалізції в суспільстві.Павленко Олена Сергіївна, вихователь ІДНЗ №14, педагогічне звання «Вихователь-методист».

Тема досвіду: «Вплив театралізованої діяльності на всебічний розвиток дитини».

Анотація: досвід базується на ознайомленні дітей з елементарними основами театрознавства. Формуванні у дітей уміння емоційно сприймати й відгукуватись на театральні вистави та інсценівки; орієнтуватися в основних видах театрального мистецтва, вирізняти гуманний зміст і колективний характер театральної вистави.

Матеріали досвіду містять практичні методичні розробки: орієнтовне перспективне планування з театралізованої діяльності для дітей молодшого, середнього, старшого дошкільного віку; добірку конспектів занять відповідно до перспективного планування, робота з батьками.