Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Національна гаряча лінія Приєднуйся до нас! Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області Рік Японії в Україні data.gov.uaі Харківський Міжнародний марафон Департамент науки і освіти. м. Харків Класна Оцінка.Руководство пользователя
Графік ЗНО - 2019.
Основна сесія
------ математика
------ Українська мова і література
------ іспанська мова
------ німецька мова
------ Французька мова
------ англійська мова
------ біологія
------ історія України
------ географія
------ фізика
------ хімія

Додаткова сесія
. . . . . . . . . . . . . . .


Електронна бібліотека

Назва: Перлини педагогічної майстерності вихователя. Збірник кращих матеріалів учасників першого етапу третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «вихователь року» у 2013 році

 

Автор: Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.
 

Рік видання: 2014.
 

Опис: Збірник матеріалів укладено за результатами проведення першого (відбіркового) етапу третього всеукраїнського (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогіч¬них працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" який проходив з 13 по 31 травня 2013 року в м. Київ. До збірника ввійшли найцікавіші роботи, виконані конкурсантами, а саме: описи власного педагогічного досвіду проблемних ситуацій з варіантами їх розв'язання та творчі есе на тему "Кращий вихователь очима дітей".
Метою збірника є узагальнення та популяризація представлено¬го досвіду ознайомлення педагогічного, батьківського і широкого громадського загалу з кращими зразками інноваційних ідей сучасної дошкільної освіти та сприяння підвищенню престижу праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їхньої ролі у розвитку і вихо¬ванні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкритті творчого потенціалу педагогів.

 

 


 

Назва: Особливості організації навчально-виховного процесу в різно¬вікових групах ДНЗ.

 

Автор: Нечипорук Н. I-, Педько О. П,, Корж Т. М.
 

Рік видання: 2014.
 

Опис: Відповідно до змісту чинних програм у посібнику розглянуто своє­рідність обладнання різновікових груп, особливості організації ігрової діяльності, педагогічне керівництво доступними формами праці дітей, їх навчання на заняттях та в повсякденному житті. В основу посібника покладено науково-методичні засади побудови педагогічного процесу шляхом раціонального поєднання загальних вимог дошкільної педаго­гіки та дидактики з конкретними умовами спільного виховання в одній групі дітей різного віку.

Окрім того, видання містить рекомендації щодо планування занять у різновікових групах, конспекти занять та пропонує шляхи оптимізації форм фізкультурно-оздоровчої роботи, співпраці з родинами вихованців.

Для вихователів та педагогів дошкільних навчальних закладів.

 

 

 

 


 

Назва: Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку

 

Автор: О. А. Удод, Т. В. Панасюк, О. П. Долинна, А. А. Грищенко, Ю. В. Главацька, С. І. Нерянова, О. В. Низковська, Т. П. Носачова, І. Ю. Резніченко, О. І. Швачова.
 

Рік видання: 2014.
 

Опис: У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особ­ливості розвитку", в яких розглядаються можливості й перспективи розвитку дітей старшого дошкільного віку, створення сприятливих умов для формування дитячої особистості, підвищення якості освіт­нього процесу в дошкільних навчальних закладах.

Для педагогічних працівників дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

Назва: Джерело педагогічної майстерності. Вип. № 2 (34). Особистісно орієнтована дошкільна освіта: пошуки та надбання педагогів Харківщини: науково-методичний журнал

 

Автор: Гавриш І.В., Назаренко Г.І., Назарян Р.Т., Полякова Г.А.; гол. ред. Покроєва Л.Д.
 

Рік видання: 2005.
 

Опис: Науково-методичний журнал присвячено  проблемам  реформування дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Назва: Джерело педагогічної майстерності. Випуск № 1 (35). Управління якістю освіти в Харківському регіоні: науково-методичний журнал

 

Автор: Гавриш І.В., Назаренко Г.І., Назарян Р.Т., Полякова Г.А.; гол. ред. Покроєва Л.Д.
 

Рік видання: 2007.
 

Опис: Науково-методичний журнал присвячено  проблемам  реформування дошкільної освіти.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Джерело педагогічної майстерності. Випуск № 3 (43). Сучасний навчальний заклад - Школа сприяння здоров'ю: науково-методичний журнал.

 

Автор: Рябова З.В., Волкова І.В., Колісник О.В., Сіваченко І.Г. ; гол. ред. Покроєва Л.Д.
 

Рік видання: -.
 

Опис: Науково-методичний журнал присвячено  проблемі збереження здоров'я підростаючого покоління, а також вихованню в молоді свідомого ставлення до формування навичок здорового способу життя.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Джерело педагогічної майстерності. Випуск № 1 (38). Інноваційній освітній простір Харківщини: науково-методичний журнал.

 

Автор: Рябова З.В., Армейська Л.В., Писаренко Т.І. ; гол. ред. Покроєва Л.Д.
 

Рік видання: -.
 

Опис: Даний випуск науково-методичного журналу присвячений актуальній проблемі розбудови інклюзивного освітнього простору. У журналі розкрито питання науково-теоретичного, управлінсько-методичного та психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; висвітлено досвід проектної діяльності навчальних закладів Харківського регіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: науково-методичний журнал. Вип. 1.

 

Автор: Гол. ред. Покроєва Л.Д
 

Рік видання: -.
 

Опис: Даний випуск науково-методичного журналу присвячений актуальній проблемі розбудови інклюзивного освітнього простору. У журналі розкрито питання науково-теоретичного, управлінсько-методичного та психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; висвітлено досвід проектної діяльності навчальних закладів Харківського регіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах методичного кабінету

 

Автор: Мельнікова Н.Л.
 

Рік видання: 2013.
 

Опис: Мета діяльності методичного кабінету полягає в розробленні освітньої програми підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Творчі групи в системі методичної роботи

 

Автор: Половенко О.В.
 

Рік видання: 2011.
 

Опис: У статті представлено багато практичного матеріалу з питань системного підходу до планування й організації роботи творчих груп.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Планування методичної роботи

 

Автор: Упорядник М. Голубенко
 

Рік видання: 2008.

 

Опис: У книжці розкриті основні підходи до планування внутрішньошкільної методичної роботи, запропоновано інноваційнформи роботи з педагогічними кадрами.

Для заступників директорів, методистів РМК, працівників позашкільних установ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Сучасні форми роботи з педкадрами

 

Автор: Упорядник М.К. Голубенко.
 

Рік видання: 2010.
 

Опис: У книжці розкриті основні підходи до оновлення, модернізації системи методичної роботи через запровадження інноваційних технологій.

Для працівників ОІППО, районних та міських методичних служб, директорів шкіл та їхніх заступників, керівників різних методичних підструктур.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Електронний помічник для організації методичної роботи ЗНЗ: інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

 

Автор: Упорядник М.К. Голубенко.
 

Рік видання: 2010.
 

Опис: Використання інформаційних технологій для полегшення планування, упорядкування, обробки інформації та вдосконалення методичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Майстер-клас у системі методичної роботи з педагогічними кадрами

 

Автор: Постельняк А.І.
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: У статті розкриваються питання планування й організації роботи майстер-класу як ефективної форми пропаганди, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. Представлено досвід роботи майстрів педагогічної праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Інноваційні форми методичної роботи

 

Автор: Бауер Т.
 

Рік видання: 2011.
 

Опис: У статті вміщено поради для проведення інтерактивних форм роботи з педкадрами, подано методичні розробки активних та інтерактивних методичних заходів, що проводяться в школі.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Організація методичної роботи

 

Автор: Волканова В.В.
 

Рік видання: 2010.
 

Опис: У збірнику подані рекомендації щодо організації методичної роботи з педкадрами у навчальних закладів.

Для керівників навчальних закладів, їх заступників, методистів РМО, голів методоб'єднаннь.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва: Диференційований та індивідуальний підхід до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 

Автор: Глухова А.Г.
 

Рік видання: 2011.
 

Опис: У статті описано модель методичної роботи та роль методичного кабінету в здійсненні експериментально-дослідницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назва: Впровадження інноваційних технологій в процесі подолання мовленнєвих вад та розвитку креативних здібностей у дітей дошкільного віку

 

Автор: Верещака Олена Іванівна, вихователь групи компенсуючого типу (для дітей з порушенням мови) Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: У даному посібнику подані матеріали щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій під час фронтальних занять та  гурткової роботи, а саме: теорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Г.С.Альтшуллера та проектних технологій навчання, авторів: Дж.Дьюті та В.Кільпатрик (США),  С.Т.Шацького (Росія). 

Запропонований теоретичний і практичний матеріал допоможе в роботі з розвитку  творчого потенціалу дошкільників та у своєчасній корекції  вад мовлення дітей, у яких вони стають на перешкоді багатогранному процесу соціалізації та значною мірою впливають на подальше успішне навчання в школі. У посібнику представлені авторські розробки конспектів занять, дидактичних ігор.

Посібник призначений для вихователів груп компенсуючого типу та логопедів дошкільних навчальних закладів.

 

 

 

 


Назва: Використання проектних технологій в роботі з дітьми старшого дошкільного віку.

 

Автор: Крівцова Тетяна Мар’янівна, вихователь  групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області, спеціаліст І категорії.
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: У даному посібнику подано матеріал по використанню технології психолого-педагогічного проектування в роботі з дітьми старшого дошкільного віку, метою якого є наповнення життя дитини сенсом, формування її осмисленої, цілеспрямованої взаємодії зі світом людей, природи, техніки та різними галузями знань про довкілля, формування культури поведінки у різних видах життєдіяльності  відповідно до змісту Базового компоненту дошкільної освіти.

Матеріал адресовано вихователям дошкільних закладів та батькам.

 

 

 

 


Назва: Проектна діяльність  в дошкільному  навчальному  закладі – органічна складова сучасних освітніх технологій.

 

Автор: Овчарова Світлана  Петрівна – вихователь Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17Іізюмьскої міської ради Харківської області.
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: В даному посібнику надані матеріали досвіду роботи  вихователя Овчарової Світлани Петрівни, щодо використання проектного методу  в роботі педагога з дітьми.

Запропоновані матеріали актуальні, реалістичні, допомагають пов’язувати навчання з життям, формують навички дослідницької діяльності , розвивають пізнавальну активність, самостійність, творчість, уміння співпрацювати з однолітками.

Орієнтують педагогів на активне впровадження  нетрадиційних форм роботи з дітьми, підвищення ефективності освітнього процесу.

Рекомендовано: вихователям-методистам, педагогам дошкільних навчальних закладів та батькам дітей дошкільного віку.

 

 

 

 


Назва: Проектні технології в роботі з дітьми раннього віку.

 

Автор: Чорноріз Ірина Анатоліївна, вихователь-методист Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 9 Ізюмської міської ради Харківської області, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: Дана робота – має теоретичний матеріал доцільності впровадження проектних технологій в роботі з педагогами, які мають бажання застосовувати метод проектів у своїй роботі, а також в роботі з дітьми раннього віку, пропонуються розробки проектів, складених у відповідності до вікових особливостей дітей та вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Матеріали допоможуть творчим педагогам в розвитку дитини раннього віку, їхньої пізнавальної активності, самостійності, ініціативності.

Для вихователів-методистів, вихователів груп раннього віку. 

 

 

 

 


Назва: Методичні рекомендації корекційного навчання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (молодший і старший дошкільний вік).

 

Автор: Сємєнкова Ірина Валентинівна, вчитель-дефектолог Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: Дана робота  розроблена згідно нормативно-правових документів МОН України  у сфері дошкільної освіти та апробований на практиці; враховує стан і рівень розвитку дитини і розрахований на навчання дітей із ЗПР в умовах ДНЗ. Посібник включає: загальну характеристику дошкільників із ЗПР, рекомендації щодо особливостей навчального процесу, завдання і зміст роботи за розділами: мовлення, звуковимова, логіко-математичний розвиток, ознайомлення з навколишнім світом та додатки (орієнтовні освітні плани, варіанти розкладу занять, графік індивідуальних занять, перспективні плани).

Робота призначена для вчителів-дефектологів, вихователів дітей із затримкою психічного розділу 

 

 

 

 


Назва: Розвиток мовленнєвої компетенції дитини засобами фольклору

 

Автор: Старостіна Галина Олексіївна, вихователь  Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №13 компенсуючого типу (санаторний) Ізюмської міської ради Харківської області.
 

Рік видання: 2012.
 

Опис: Дана робота – спроба продемонструвати систему роботи протягом дня з розвитку мовленнєвої компетенції засобами фольклору в умовах дошкільного навчального закладу. В основу цієї роботи покладені завдання мовленнєвого розвитку на які націлює Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»

Вона містить короткі інформативні відомості з вище окресленої теми з прикладами фольклорного матеріалу; перспективне планування на рік з дітьми старшого дошкільного віку. А також дидактичні ігри, конспект заняття, форми роботи з батьками які можна використовувати у своїй роботі.

Робота призначена для вихователів  ДНЗ.

 

 

 

 

 


Назва: Річний план роботи (інформаційно-методичні матеріали).

 

Автор: Агішева Світлана Русланівна, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради , спеціаліст вищої категорії.
 

Рік видання: 2011.
 

Опис: Інформаційно-методичні матеріали на допомогу організаторам дошкільної освіти. Його упорядковано на матеріалах з досвіду роботи методичного кабінету міського відділу освіти, напрацювань педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів, - це практичний досвід педагогів, перевірений на практиці, що вже має позитивні результати.

 У збірнику висвітлено: нормативні документи, модель планування річного плану роботи методиста  методичного кабінету, проекти наказів з методичної роботи та міських дитячих і  професійних конкурсів, зразки планів семінарів для керівників дошкільних навчальних закладів,творчих майстерень, сценарії міських  професійних конкурсів та дитячих свят, презентації тощо.

Для працівників управлінських методичних служб різного рівня з дошкільної освіти.

 

 

 

 

 


Назва: Метод проектів у музично - естетичному вихованні дошкільників.

 

Автор: Виборова Оксана Сергіївна, музичний керівник Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 комбінованого тип Ізюмської міської ради Харківської області , спеціаліст ІІ категорії
 

Рік видання: 2011.
 

Опис: У даному посібнику подані матеріали щодо організації методу проектів у освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

      Наведені теоретичні та практичні матеріали щодо використання проектного методу в роботі музичних керівників.

Запропонований   матеріал   допоможе в роботі    у питанні  розвитку емоційно-пізнавальної активності дітей за допомогою вивчення пісень за тематичними блоками. У посібнику пропонується пісенний матеріал та приклади сценаріїв пізнавально-виховних заходів з використанням поданого пісенного матеріалу, систематизований за тематичними блоками. У зв’язку з незначною кількістю творів вокального мистецтва за окремими темами, автор пропонує до вивчення власні пісні при вивченні  тематичних блоків.

Для  музичних керівників   дошкільних   навчальних   закладів.